Mer hållbar energi för Finland

Neoen grundades 2008 och är en världens ledande oberoende producenter av förnybar energi. Bolaget har verksamhet i 18 länder. Vi utvecklar, finansierar, bygger, äger och driver solkraftverk, vindparker och batterilager.

Allmänt om Neoen

Vi utformar våra projekt för att producera prisvärd el på ett sätt som gynnar miljön och respekterar det lokala samhället. Vi bekämpar klimatförändringarna och vårt mål är att bidra till en global övergång till förnybar energi.

Bolagets kapacitet har sexdubblats under de senaste fem åren. Neoen är ett tillväxtföretag som siktar på att ha 10 gigawatt i drift eller under uppbyggnad i slutet av 2025. Neoen är börsnoterat på A-listan över reglerade marknader på Euronext i Paris.

I Finland sedan 2018

Neoen driver för närvarande Hedets vindpark (81 MW) i Närpes, batterilagret i Yllikkälä (30MW/30MWh), Björklidens vindpark (41,3 MW) och Finlands största vindpark Mutkalampi (404 MW), som finns i Kalajoki, Kannus och Karleby.

 

Neoen har ett stort antal vind- och solparker samt batterilager under utveckling. Vi siktar på tillväxt inom alla tre teknikområdena. Vi involverar lokala samhällen i projektutvecklingen och stödjer ekonomisk utveckling och byverksamhet i våra projekts närområden. Våra projekt sysselsätter lokala företag och ger kommuner intäkter i form av fastighetsskatter.

 

I samband med utvecklingen av Mutkalampi vindpark har Neoen bland annat tillsammans med kommunen utvecklat fiberoptisk dataöverföring i fyra byar som omger vindparken, byggt älgtorn samt sponsrat lokala evenemang, byföreningar och idrottsföreningar. Vi har även anskaffat offentlig konst till flera av våra projekt.

 

Neoens kontor i Finland finns i Helsingfors, Honkajoki, Villmanstrand och Kannus.

555,4 MW
I drift
211,4 MW
Under byggnation
Hur arbetar vi?
Projektutveckling
Finansiering
Byggnation
Produktion

Vi är ett energibolag som finns med under hela projektets livscykel. Vi ansvarar för projektutveckling, finansiering, byggnation och drift av våra anläggningar. Genom att utveckla projekt i egen regi kan vi säkerställa hög kvalitet och långsiktig prestanda för alla våra anläggningar.

 

Det är viktigt för oss att bygga genuina partnerskap i områdena kring våra projekt och med det lokala samhället, eftersom vi anser att ett effektivt samarbete med lokala intressenter är nyckeln till framgång för våra projekt.

Projektutveckling och design

Den tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarheten för varje projekt bestäms under design- och utvecklingsfasen. Under denna diskuterar vi med intressenter och lokalsamhällen, såsom markägare, invånare i närområden, myndigheter och lokala beslutsfattare. Vi gör omfattande kartläggningar om områdets lämplighet och skaffar nödvändiga tillstånd från myndigheter.

Finansiering och genomförande

Vi finansierar våra projekt genom en kombination av eget kapital och långfristiga lån. Vi bildar ett separat bolag för varje projekt för att organisera finansieringen. Som ägare av byggprojektet övervakar vi noggrant byggnationen av våra anläggningar för att säkerställa deras kvalitet. Vi anlitar branschledande entreprenörer och andra leverantörer.

Ägande och drift

Vi äger 92 % av våra produktionsanläggningar, driver dem och är en långsiktig ägare. Våra experter övervakar driften av våra anläggningar i realtid och använder våra samarbetspartners tjänster för deras underhåll och service. Vår växande portfölj av anläggningar i kombination med våra experter inom energy management ger oss möjlighet att skapa integrerade lösningar för våra kunder.

Tekniker

SOL
Solenergi är ett av de snabbast växande energislagen världen över. Solenergi är en tillgänglig, tillförlitlig och hållbar energikälla med mycket förutsägbar avkastning och som snabbt kan tas i drift. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen har produktiviteten inom solenergi ökat betydligt under de senaste åren, vilket gör solparker konkurrenskraftiga i många länder. Neoen har en stark bakgrund inom solenergi, globalt sett är största delen av vår produktionskapacitet solenergi.

 

VINDKRAFT
Landbaserad vindkraft är en form av förnybar energi med god konkurrenskraft. Landbaserad vindkraft medför också stora investeringar i Finland och som en decentraliserad form av energiproduktion sprider sig fördelarna på olika håll i landet. Många små orter får arbetsplatser, arrende- och fastighetsskatteinkomster tack vare vindkraftverken. Vindkraft kompletterar solenergi på områden där vindresurserna är särskilt rikliga. Våra vindkraftsprojekt är för närvarande koncentrerade till Australien, Frankrike, Finland, Sverige, Irland, Portugal och El Salvador.
711,3
MWc

 

LAGRING AV EL
Lagring av el är en lösning på fluktuationerna i produktionen av förnybar energi och en viktig del av vår verksamhet. Våra stora batterilager finns för närvarande i Frankrike, Australien, Finland och El Salvador. I samarbete med Tesla har vi utvecklat världens första stora batterilager Victorian Big Battery (300 MW/450 MWh) i Australien. År 2019 byggde vi också Frankrikes största batterilager och år 2020 Nordens största batterilager i Finland.
86,4
MW
/
142,9

MWh

 

Projekt
  • Alla
  • I drift
  • Under konstruktion
  • Under utveckling
Teknologier:
Solparker
Vindparker
Batterilager

Nyheter

20.02.2024
Neoen når 1 GW förnybar energikapacitet i Norden och tecknar två nya elköpsavtal
Read more