Back
Paris, Helsinki och Stockholm, 20 February 2024
Neoen når 1 GW förnybar energikapacitet i Norden och tecknar två nya elköpsavtal
 • Neoen har passerat milstolpen 1 GW förnybar energi i drift eller under byggnation i Norden, fem år efter att ha inlett byggnationen av sin första vindkraftspark i Finland
 • Över 770 MW är byggt i Finland, där Neoen driver landets största vindkraftspark, och över 300 MW i Sverige, inklusive Hultsfred, landets största solpark
 • Neoen är också ledande inom batterilager i Norden, med 232 MW / 289 MWh installerad kapacitet i drift eller under byggnation
 • Neoen tillkännager undertecknandet av två elköpsavtal om 14 MW vardera, med Equinix för vindkraftsparken Storbrännkullen i Sverige samt med Mölnlycke Health Care för vindkraftsparken Mutkalampi i Finland


I dag meddelar Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av uteslutande förnybar energi, att man har passerat milstolpen 1 GW förnybar energikapacitet i drift eller under byggnation i Norden.

Efter att ha investerat över en miljard euro i Norden de senaste fem åren, har Neoen blivit ett av regionens mest dynamiska energibolag, den näst största leverantören av vindkraft i Finland och en ledande leverantör av systemtjänster från batterilager i både Finland och Sverige.

Bolagets kapacitet i drift eller under byggnation i Norden uppgår till 1 076 MW, varav 773 MW i Finland, inklusive Mutkalampi, landets största vindkraftverk (404 MW), samt 303 MW i Sverige, inklusive Hultsfred, landets största solpark (100 MWp).

Neoen är även ledande inom batterilagring i Norden, med en kapacitet om 232 MW / 289 MWh i drift eller under byggnation. Bland projekten finns Isbillen Power Reserve, Sveriges största batterilager (93,9 MW / 93,9 MWh) och Yllikkälä Power Reserve Two, Finlands största batterilager (56,4 MW / 112,9 MWh), som båda är under byggnation. Neoen har sedan 2017 varit en av världens ledande aktörer inom batterilager, som balanserar elproduktion och elförbrukning i realtid. Detta ger ökad stabilitet och tillförlitlighet, vilket innebär att fler förnybara energianläggningar kan anslutas till elnätet.

Neoen tecknar två nya elköpsavtal, vilket innebär totalt 13 i Norden
Neoens lösningar är särskilt attraktiva för företag som vill säkra sin tillgång till grön, konkurrenskraftig el över tid. Under de senaste fem åren har Neoen tecknat elköpsavtal i Finland och Sverige med stora internationella företag som Coveris, Equinix, Google, H&M, Heineken, Nobian, Philips och Signify. Ytterligare två avtal tecknades i slutet av förra året vilket innebär totalt 13 avtal med en samlad kapacitet på ca 630 MW för Neoen i Norden.

 • I Sverige har ett nytt 10-årigt elköpsavtal tecknats med Equinix, världsledande inom digital infrastruktur, avseende 25% av den el som produceras av vindkraftsparken Storbrännkullen (14 MW). Avtalet träder i kraft under andra halvan av 2024. 
  • För Storbrännkullen, som redan är i drift, kompletterar det nya avtalet det befintliga som redan är tecknat med Coveris. Totalt är nu 88% av vindkraftsparkens produktion kontrakterad.
  • Elköpsavtalet är det fjärde mellan Neoen och Equinix, men det första i Sverige. De övriga tre har tecknats för vindkraftparkerna Björkliden, Lumivaara och Storbötet, i Finland.
 • I Finland har ett nytt elköpsavtal tecknats med Mölnlycke Health Care, ett världsledande MedTech-företag som specialiserar sig på innovativa lösningar för sårvård och kirurgiska ingrepp, avseende 13 MW av den el som produceras i Mutkalampi vindkraftspark. Det 10-åriga avtalet träder i kraft under andra halvan av 2024.
  • Tidigare har elköpsavtal tecknats med Google, Heineken, Nobian, Philips och Signify, vilket gör det nya elköpsavtalet till det sjätte som tecknats för Mutkalampi. Totalt är 65% (264 MW) av parkens produktion nu kontrakterad.
  • Avtalet med Mölnlycke Health Care innebär att Neoen nu har tecknat tio elköpsavtal i Finland.

– Vi är mycket stolta över att ha nått en gigawatt förnybar energi i Finland och Sverige. Jag är tacksam för de många partners som bidragit till vår utveckling och som fortsätter att arbeta nära oss. Tack till nätoperatörer, kommuner, markägare och tillverkare. Ett särskilt tack till våra kunder, Equinix och Mölnlycke Health Care. Neoen är fast beslutna om att ta på oss en allt viktigare roll i utfasningen av fossila bränslen i Norden, säger Christophe Desplats-Redier, Chef för Neoen Europa.

– Mina varma gratulationer till våra lokala team i Finland och Sverige för denna imponerande snabba tillväxt. Under de senaste fem åren har vi investerat över 1 miljard euro och levererat ikoniska projekt i Norden, vilket är avgörande för Neoen. Genom vår förmåga att kombinera vind, sol och lagring, samt att föreslå konkreta, konkurrenskraftiga lösningar som uppfyller behoven hos både samhällen och industrier, kommer Neoen att påskynda energiomställningen i Norden, liksom i resten av världen, säger Xavier Barbaro, VD på Neoen.

Om Neoen

Neoen grundades 2008 och är en av världens ledande oberoende producenter av uteslutande förnybar energi. Med beprövad expertis inom solkraft, vindkraft och lagring spelar företaget en aktiv roll i energiomställningen genom att producera och leverera konkurrenskraftig, grön och lokal energi på fyra kontinenter. Efter en sexfaldig ökning under de senaste sex åren uppgår kapaciteten i drift och under konstruktion i dagsläget till 8 GW.

Neoens flaggskepp är Frankrikes största solkraftspark (300 MWp) i Cestas, Finlands största vindkraftspark (404 MW) i Mutkalampi, en av världens mest konkurrenskraftiga solparker i Mexiko (El Llano, 375 MWp) samt två av världens mest kraftfulla storskaliga batterilager, båda i Australien: Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh lagringskapacitet) och Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh).

Neoen är ett snabbväxande företag och siktar på att ha 10 GW i drift eller under konstruktion i slutet av 2025.

Neoen är noterat i Compartment A på Euronexts reglerade marknad i Paris (ISIN-kod: FR0011675362, Ticker: NEOEN) och på SBF 120 och CAC Mid 60 index.

För mer information, besök: www.neoen.com, sweden.neoen.com och finland.neoen.com

Share