Back
Paris, 8 April 2021
Neoen säkrar finansieringen av den största vindkraftsanläggningen i Finland (404 MW) med MEAG
  • Neon har slutfört finansieringen av Mutkalampi, som med en installerad effekt på 404 MW blir den största vindkraftsanläggningen i Finland.
  • Anläggningen kommer också att vara Neoens största vindkraftpark i världen.
  • Merparten av elektriciteten som produceras av Mutkalampi kommer att säljas till Google, Heineken, Philips, Signify och Nobian (före detta Nouryon) via 5 kollektiva elförsäljningskontrakt på 10 år, för totalt 251 MW.
  • Projektet ägs fullständigt av Neoen och dess prioriterade skuld kommer att tillhandahållas av MAEG, som är en del av bolaget Munich Re.
  • Med vindkraftparken Hedet (81 MW), Yllikkälä-batteriet (30 MV/30MWh) och Mutkalampi-anläggningen (404 MW), blir Finland Neoens tredje största land när det gäller installerad effekt (515 MW).

Neoen (ISIN-kod : FR0011675362, kortnamn: NEOEN), en av världens ledande och mest dynamiska oberoende producenter av enbart förnybar energi, har slutfört finansieringen av Mutkalampi, en vindkraftsanläggning på 404 MW i centrala och norra Österbotten i västra delen av landet. Mutkalampi som ägs till 100 % av Neoen blir Finlands största vindkraftpark.

Projektet kommer att finansieras genom ett kapitaltillskott från Neoen och genom en prioriterad skuld utan regress på 290 miljoner euro som beviljats av det tyska kapitalförvaltningsbolaget MEAG som är en del av bolaget Munich Re.

MAEG agerar på uppdrag av primärförsäkringsgruppen ERGO, MAEG:s institutionella investerare och flera investerings fonder förvaltade av MAEG. Den svenska banken SEB kommer att tillhandahålla en momsfinansieringsfacilitet till ett belopp på 38 miljoner euro. De totala investeringarna i vindkraftsanläggningen uppskattas till 478 miljoner euro exklusive finansieringskostnader.

Försäljningen av el från Mutkalampi-anläggningen säkrades till stor del genom undertecknandet av fem tioåriga kollektiva elförsäljningskontrakt: ett kontrakt på 125 MW som ingicks med Google 2019 och fyra andra kontrakt som undertecknades 2020 och som sammanlagt omfattar 126 MW, undertecknade med ett konsortium av stora nederländska företag (Heineken, Philips, Signify och Nobian).

Elproduktionen kommer att inledas i två faser, den första i slutet av 2022 och den andra i slutet av 2023. Kontraktet för ingenjörstjänster, utrustningsförsörjning och byggnation (EPC-kontrakt) har tilldelats Vestas. Anläggningen kommer att bestå av 69 turbiner med olika effekt för att maximera avkastningen och minimera utseende- och ljudpåverkan. Arbetet med att förbereda platsen har redan börjats. Mutkalampi kommer att stå för ungefär 2 % av landets årsproduktion av el.

Jerri Loikkanen, generaldirektör på de Neoen Finland, säger: « Vi är väldigt glada att Mutkalampi har klarat det viktiga steget att säkra finansieringen. Med mer än 500 MW i Finland är Neoen redan en av landets ledande aktörer och en av de mest innovativa. Med vårt lokala fäste och dynamiken i vårt finländska utvecklingsteam som leds av Miika Pilli, kommer vi att fortsätta bidra aktivt till det nationella målet att uppnå koldioxidneutralitet 2035 »

Xavier Barbaro, Neoens VD, tillägger: « Vi är stolta över vår snabba tillväxt i Finland som blir vårt tredje största elproduktionsland och jag gratulerar vårt finländska team. Med detta första MAEG-finansierade projekt, ser vi också fram emot att diversifiera våra finansieringskällor och ge nya långivarkategorier möjligheten att delta i energiövergången. Vindkraftsanläggning i Mutkalampi återspeglar också vår förmåga att utvidga vår kundbas till industrikoncerner och att förnya med ett avtal om grön energi på en paneuropeisk skala.”

Share