Back
Paris, 19 July 2022
Neoen och Prokon påbörjar bygget av Björkliden vindkraftpark (40,4 MW) i Finland 
  • Bygget av Neoens och Prokons vindkraftpark Björkliden i Finland har påbörjats 
  • Med en kapacitet på 40,4 MW kommer kraftverket att vara i full drift i början av 2024 
  • Projektet stöds av ett 10-årigt energiköpsavtal (PPA) med Equinix, för 85 % av den genererade energin 
  • Björkliden är Neoens tredje vindkraftspark i Finland, och tar företagets vind- och lagringskapacitet i drift eller under uppbyggnad i landet till över 550 MW 

Neoen (ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av uteslutande förnybar energi, och Prokon, ett stort kooperativ för förnybar energi, har meddelat vindkraftsleverantören Nordex och entreprenören Keski-Suomen Betonirakenne Oy att de kan inleda byggandet av den gemensamt ägda vindkraftparken Björkliden i Finland. Belägen i Närpes kommun, i västra Österbottens region, kommer vindparken att omfatta sju Nordex vindkraftverk, med en total kapacitet på 40,4 MW. Den kommer att anslutas till Brännas transformatorstation via en 7 km lång 110 kV jordkabel. Den beräknas vara fullt i drift under andra kvartalet 2024. 

Projektet stöds av ett 10-årigt energiköpsavtal (PPA) undertecknat i januari 2022 med Equinix, världsledande inom tillhandahållande av digital infrastruktur och tjänster, för 85 % av den gröna energi och ursprungsgarantier som ska produceras. PPA tilldelades i det konkurrensutsatta anbudsförfarande som Equinix genomförde för att tillhandahålla förnybar energi till företagets lokaler i Finland. Det är delvis indexerad till marknadspriser. Björklidens vindkraftspark kommer att leverera el till konkurrenskraftiga priser, samtidigt som det bidrar till Equinix globala åtagande att bli klimatneutralt 2030. 

Neoen äger 80 % av projektet, resterande 20 % ägs av Prokon, som tillsammans med Neoen utvecklade detta projekt. Parken ligger bara några kilometer från vindkraftsparken Hedet (81 MW, driftsatt i början av 2020), som också ägs gemensamt av Neoen och Prokon och ansluter till Brännas transformatorstation. Vid sidan av vindkraftparken Mutkalampi, som för närvarande är under uppbyggnad och kommer att ha en kapacitet på 404 MW, och Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), är det första oberoende batteriet med stor kapacitet som kopplas till Finskt elnät, Björkliden cementerar Neoens status som en av landets ledande och snabbast växande producenter av förnybar energi, med över 550 MW i drift eller under uppbyggnad i Finland. 

Jerri Loikkanen, verkställande direktör för Neoen Finland: “Vi är glada över att se Björklidens vindkraftpark komma igång tidigare än väntat. Vi vill tacka lokalsamhällena och Närpes kommun för fortsatt stöd och förnyat förtroende. Med detta fantastiska projekt är vi stolta över att aktivt bidra till Finlands mål att uppnå energioberoende, förbättra konkurrenskraft och att bidra till att nå målet om nettonollutsläpp till 2035.” 

Jakob Kjellman, chef för Prokon Finland: “Byggstarten av Björklidens vindkraftpark är kulmen på ett långvarigt mål. Det visar markägarnas och Prokons förmåga att gå samman bakom en gemensam vision och bevisar att det är möjligt att agera tillsammans på lokal nivå för att leverera förnybar energi för ett hållbart samhälle.” 

Henning von Stechow, VD för Prokon Regenerative Energien eG, det tyska moderbolaget till Prokon Wind Energy Finland Oy: “Björkliden markerar starten på ännu ett gemensamt projekt med Neoen. Vi kan bara tackla klimatförändringarna globalt och tillsammans. Och tillsammans med Neoen bevisar vi återigen att energiköpsavtal är ett gångbart sätt att förverkliga gröna energiprojekt utan statliga subventioner.” 

Xavier Barbaro, VD och styrelseordförande i Neoen: “Vi är glada över att ta det första spadtaget på Björkliden och att ytterligare accelerera vår utveckling i Finland. Jag skulle vilja gratulera vårt team för deras hårda arbete och engagemang och tacka Prokons team. Vi är stolta över att aktivt stödja Finlands vision för förnybar energi, en av de mest ambitiösa i Europa. Som ett av våra snabbast växande länder och med stor potential spelar Finland en nyckelroll i vår strategi och kommer aktivt att bidra till att nå vårt mål på 10 GW till 2025.” 

Share