Back
Paris och Helsingfors, 22 May 2023
Neoen och Prokon påbörjar byggandet av två vindkraftsparker på totalt 161,2 MW i Finland
  • Byggandet av Neoen och Prokons vindkraftsparker Storbötet (105,4 MW) och Lumivaara (55,8 MW) i Finland har startat
  • De två vindkraftsparkerna kommer att vara i drift år 2025
  • De understöds båda av 10-åriga energiköpsavtal (PPA) med Equinix som täcker 60 % av den energi som genereras vid Storbötet och 80 % av energin som genereras vid Lumivaara
  • Storbötet och Lumivaara är Neoens fjärde och femte vindkraftspark i Finland, vilket tar företagets kapacitet i drift eller under uppbyggnad i landet till över 700 MW

Neoen (ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av endast förnybar energi och Prokon, ett stort kooperativ för förnybar energi, har meddelat Vestas att de ska gå vidare, vilket signalerar starten på bygget av deras gemensamt ägda vindkraftsparker Storbötet och Lumivaara i Finland.

  • Vindkraftsparken Storbötet ligger i Nykarleby stad i landskapet Österbotten och kommer att omfatta 17 vindturbiner från Vestas med en total kapacitet på 105,4 MW (jämfört med de 95 MW som ursprungligen planerades).
  • Vindkraftsparken Lumivaara ligger i Hyrynsalmi kommun i landskapet Kajanaland. Den kommer att omfatta nio vindturbiner från Vestas med en total kapacitet på 55,8 MW (jämfört med de 53 MW som ursprungligen planerades).
  • Vindkarftparkerna kommer att vara i drift år 2025.

Bägge projektet stöds av ett 10-årigt energiköpsavtal (PPA) med Equinix, världsledande inom tillhandahållande av digital infrastruktur och tjänster. Energiköpsavtalen täcker 60 % av den gröna energin och ursprungsgarantierna som ska produceras vid Storbötet och 80 % vid Lumivaara. Det är det andra och tredje energiköpsavtalet som Neoen och Prokon har tecknat med Equinix, förutom Björklidens PPA. Vindkraftsparkerna Storbötet och Lumivaara kommer att leverera el till konkurrenskraftiga priser, samtidigt som de bidrar till Equinix globala åtagande att vara klimatneutrala år 2030.

Neoen äger 80 % i varje projekt, de återstående 20 procenten ägs av Prokon som tillsammans med Neoen utvecklade de två projekten. Vid sidan av vindkraftparkerna Mutkalampi (404 MW), Hedet (81 MW) och Björkliden (40,4 MW) samt Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), stärker Storbötet och Lumivaara Neoens status som en av landets ledande och snabbast växande producenter av förnybar energi, med över 700 MW i drift eller under uppbyggnad och nio PPA:er tecknade i Finland.

Jerri Loikkanen, verkställande direktör för Neoen Finland: “Jag vill tacka markägarna, kommunerna och alla andra lokala intressenter för deras stöd i att förverkliga dessa två projekt. Med fem vindkraftsparker och en batterilagring tillsvidare, har Neoen ambitionen att bli ledare inom förnybar energi i Finland, och kommer att fortsätta att aktivt bidra till vårt lands energiomställning och till dess mål om koldioxidneutralitet fram till år 2035.”

Jakob Kjellman, chef för Prokon Finland: “I och med byggstarten av vindkraftsparkerna Storbötet och Lumivaara har vi uppnått ett långvarigt mål. Det visar på markägarnas och Prokons förmåga att gå samman bakom en gemensam vision och bevisar att det är möjligt att agera tillsammans på lokal nivå för att leverera förnybar energi för ett hållbart samhälle.” 

Henning von Stechow, VD för Prokon Regenerative Energies eG, det tyska moderbolaget till Prokon Wind Energy Finland Oy: “Förverkligandet av ytterligare två gemensamma projekt med Neoen visar att vi kan tackla klimatförändringarna tillsammans. I samarbete med vår kund Equinix bevisar vi återigen att energiköpsavtal är ett gångbart sätt att leverera mycket konkurrenskraftiga gröna energiprojekt utan statliga subventioner.” 

Xavier Barbaro, VD och styrelseordförande i Neoen: “Jag skulle vilja tacka Neoen- och Prokon-teamen för deras framgångsrika samarbete under de senaste åren. Vi är glada över att få arbeta med Vestas igen och med Equinix, som vi har tecknat tre PPA-avtal med. Att bygga vidare på grunderna i befintliga relationer är ett kraftfullt sätt att öka vår tillväxt. Vi är oerhört stolta över dessa första 700 MW i Finland och vi planerar att öka vår närvaro i landet, eftersom vi ser en stor potential för Neoen på både kort och lång sikt.” 

Om Neoen

Neoen, grundat 2008, är en av världens ledande oberoende producenter av uteslutande förnybar energi. Med beprövad expertis inom solkraft, vindkraft och lagring spelar företaget en aktiv roll i energiomställningen genom att producera konkurrenskraftig, grön, lokal energi på fyra kontinenter. Efter en sexfaldig ökning de senaste sex åren har de en kapacitet i drift och under uppbyggnad på 6,6 GW.
Neoens flaggskeppsverksamheter är Frankrikes mest kraftfulla solenergipark (300 MWp) i Cestas, Finlands största vindkraftpark (404 MW) i Mutkalampi, ett av världens mest konkurrenskraftiga solkraftverk i Mexiko (El Llano, 375 MWp) och två av världens mest kraftfulla storskaliga lagringsanläggningar, båda i Australien: Hornsdale Power Reserve (150 MW/193,5 MWh) och Victorian Big Battery (300 MW/450 MWh).
Neoen är ett företag med snabb tillväxt och siktar på 10 GW i drift eller under uppbyggnad fram i slutet av år 2025. NEOEN) är noterat i Compartment A på den reglerade marknaden för Euronext Paris (ISIN code: FR0011675362, Ticker: NEOEN) samt på indexen SBF 120 och CAC Mid 60.
Mer information: www.neoen.com

Om Prokon

Med nästan 40 000 medlemmar är Prokon Regenerative Energien eG det största kooperativet för förnybar energi i Tyskland. Organisationen är specialiserad på att producera och tillhandahålla el uteslutande från förnybara energikällor. Prokon grundades ursprungligen år 1995. Dess kärnkompetens inkluderar utveckling, planering och byggande av landbaserade vindkraftsparker samt hanteringen av deras tekniska och kommersiella verksamhet. Prokon förvaltar idag ett 70-tal vindkraftsparker i Tyskland och Polen med en total kapacitet på nästan 750 MW. Dessutom förser organisationen privata hushåll över hela Tyskland med elektricitet. Prokon-Group har varit verksamma i Finland som projektutvecklare av vindenergi genom Prokon Wind Energy Finland Oy sedan år 2011.