22.05.2023
Neoen ja Prokon aloittavat kahden yhteensä 161,2 MW tuulipuiston rakentamisen Suomessa
Lue lisää
22.05.2023
Neoen och Prokon påbörjar byggandet av två vindkraftsparker på totalt 161,2 MW i Finland
Lue lisää