Back
Pariisi ja Helsinki, 22 May 2023
Neoen ja Prokon aloittavat kahden yhteensä 161,2 MW tuulipuiston rakentamisen Suomessa
  • Neoenin ja Prokonin Storbötetin (105,4 MW) ja Lumivaaran (55,8 MW) tuulipuistojen rakentaminen on alkanut Suomessa
  • Tuulipuistot tulevat käyttöön vuonna 2025
  • Tuulipuistoja tukee Equinixin kanssa tehty 10 vuoden sähkönostosopimus, joka kattaa 60 prosenttia Storbötetin tuottamasta energiasta ja 80 prosenttia Lumivaaran tuottamasta energiasta
  • Storbötet ja Lumivaara ovat Neoenin neljäs ja viides tuulivoimapuisto Suomessa. Ne nostavat yhtiön tuotannossa tai rakenteilla olevan kapasiteetin Suomessa yli 700 megawattiin

Neoen (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, ja Prokon, merkittävä uusiutuvaan energiaan keskittyvä osuuskunta, ovat antaneet Vestasille ilmoituksen yhteisomistuksessaan olevien Storbötetin ja Lumivaaran tuulipuistojen rakennustöiden aloittamisesta Suomessa.

  • Uusikaarlepyyn kuntaan Pohjanmaalla rakentuva Storbötetin tuulipuisto koostuu seitsemästätoista Vestasin tuulivoimalasta, joiden yhteenlaskettu teho on 105,4 MW alun perin suunnitellun 95 megawattin sijaan.
  • Lumivaaran tuulipuisto sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa Kainuussa. Se koostuu yhdeksästä Vestasin tuulivoimalasta, joiden yhteenlaskettu teho on 55,8 MW alun perin suunnitellun 53 megawattin sijaan.
  • Tuulipuistot tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2025.

Molempia hankkeita tukevat maailman johtavan digitaalisten infrastruktuuripalvelujen tuottaja Equinixin kanssa tehdyt kymmenvuotiset sähkönostosopimukset. Sähkönostosopimukset kattavat 60 prosenttia Storbötenin ja 80 prosenttia Lumivaaran tuottamasta vihreästä energiasta ja alkuperätakuista. Ne ovat Björklidenin tuulisähkönostosopimuksen jälkeen toinen ja kolmas Neoenin ja Prokonin Equinixin kanssa tekemä sähkönostosopimus. Storbötetin ja Lumivaaran tuulipuistot tuottavat kilpailukykyisesti hinnoiteltua sähköä ja tukevat samalla Equinixin globaalia sitoumusta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Neoen omistaa molemmasta hankkeista 80 prosentin osuuden, ja loput 20 prosenttia omistaa Prokon, joka kehitti hankkeet yhteistyössä Neoenin kanssa. Mutkalammin (404 MW), Hedetin (81 MW) ja Björklidenin (40,4 MW) tuulipuistojen sekä Yllikkälä Power Reserven (30 MW / 30 MWh) rinnalla Storbötet ja Lumivaara vahvistavat Neoenin asemaa yhtenä maan johtavista ja nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian tuottajista, jolla on Suomessa toiminnassa tai rakenteilla uusiutuvaa sähkötehoa yli 700 MW sekä yhdeksän Suomessa tehtyä sähkönostosopimusta.

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: ”Haluan kiittää maanomistajia, kuntia ja kaikkia muita paikallisia sidosryhmiä tuestaan, jonka avulla näistä kahdesta hankkeesta on tehty totta. Neoenilla on Suomessa viisi tuulipuistoa ja suuri sähkövarasto sekä kunnianhimoa tulla Suomen johtavaksi uusiutuvan energian tuottajaksi. Neoen jatkaa aktiivista osallistumistaan Suomen energiasiirtymään sekä tavoitteeseen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.” 

Prokon Suomen maajohtaja Jakob Kjellman: ”Olemme saavuttaneet pitkäaikaisen tavoitteen Storbötetin ja Lumivaaran tuulipuistojen rakentamisen alkamisen kautta. Se osoittaa, että maanomistajat ja Prokon voivat jakaa yhteisen vision ja että on mahdollista toimia yhdessä paikallistasolla uusiutuvan energian ja siten kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.” 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n saksalaisen emoyhtiön Prokon Regenerative Energien eG:n toimitusjohtaja Henning von Stechow: ”Kahden uuden yhteisprojektin toteuttaminen Neoenin kanssa osoittaa, että voimme torjua ilmastonmuutosta yhteistyöllä. Yhteistyössämme asiakkaamme Equinixin kanssa todistamme jälleen kerran, että sähkönostosopimukset ovat toimiva tapa toteuttaa vihreän energian hankkeita ilman valtion tukia.”

Neoenin toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Xavier Barbaro: ”Haluan kiittää Neoenin ja Prokonin tiimejä onnistuneesta yhteistyöstä viimeisten muutaman vuoden aikana. Teemme mielellämme taas töitä Vestasin kanssa, sekä Equinixin – jonka kanssa olemme tehneet kolme sähkönostosopimusta. Olemassa olevien suhteiden vahvistaminen on tehokas tapa vahvistaa kasvuamme. Olemme erittäin ylpeitä meidän 700 megawatista Suomessa. Aiomme kiihdyttää toimintaamme Suomessa, koska Neoenilla on suurta potentiaalia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.”

Tietoa Neoenista

Vuonna 2008 perustettu Neoen on yksi maailman johtavista riippumattomista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista. Yhtiöllä on vankkaa osaamista aurinkoenergian, tuulivoiman ja akkuvarastojen alalla sekä aktiivinen rooli energiasiirtymässä, koska se tuottaa kilpailukykyistä, vihreää ja paikallista energiaa neljässä eri maanosassa. Yhtiön kapasiteetti on kuusinkertaistunut viimeisten kuuden vuoden aikana. Toiminnassa ja rakenteilla oleva kapasiteetti on nyt 6,6 GW.
Neoenin lippulaivatoiminnot ovat Ranskan tehokkain aurinkovoimapuisto (300 MWp) Cestasissa, Suomen suurin tuulipuisto (404 MW) Mutkalammella, yksi maailman kilpailukykyisimmistä aurinkovoimaloista Meksikossa (El Llano, 375 MWp) ja kaksi maailman tehokkainta suuren mittakaavan akkulaitosta Australiassa: Hornsdale Power Reserve (kapasiteetti 150 MW/193,5 MWh) ja Victorian Big Battery (300 MW/450 MWh).
Neoen on kasvuyritys, joka tähtää 10 gigawatin toiminnassa tai rakenteilla olevaan kapasiteettiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Neoen on listattu Euronextin säänneltyjen markkinoiden A-listalla Pariisissa (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), indeksit: SBF 120 ja CAC Mid 60.
Lisätietoa: www.neoen.com

Tietoa Prokonista

Lähes 40 000:lla jäsenellään Prokon Regenerative Energien eG on Saksan suurin uusiutuvaan energiaan keskittyvä osuuskunta. Organisaatio on erikoistunut tuottamaan ja toimittamaan sähköä yksinomaan uusiutuvista energialähteistä. Prokon perustettiin vuonna 1995. Sen ydinosaamisalueita ovat maatuulipuistojen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden teknisen ja kaupallisen toiminnan johtaminen. Prokonilla on Saksassa ja Puolassa noin 70 omaa tuulivoimapuistoa, joiden yhteenlaskettu teho on lähes 750 MW. Nykyään organisaatio toimittaa sähköä yksityisille kotitalouksille kaikkialla Saksassa. Prokon-Group toiminut Suomessa tuulivoiman hankekehittäjänä Prokon Wind Energy Finland Oy:n kautta vuodesta 2011.