Back
Pariisi ja Helsinki, 19 July 2022
Neoen ja Prokon aloittavat Björklidenin tuulipuiston (40,4 MW) rakentamisen Suomessa 
  • Neoenin ja Prokonin yhteisesti omistaman Björklidenin tuulipuiston rakentaminen on käynnistynyt. 
  • Tuulipuiston kapasiteetti on 40,4 MW, ja sen on tarkoitus aloittaa toiminta täydellä teholla alkuvuodesta 2024.
  • Hanketta tukee Equinixin kanssa tehty 10 vuoden sähkönostosopimus (PPA), joka kattaa 85 prosenttia tuotetusta energiasta. 
  • Björkliden on Neoenin kolmas tuulivoimapuisto Suomessa. Se nostaa yhtiön käytössä tai rakenteilla olevan tuulivoima- ja varastointikapasiteetin Suomessa yli 550 megawattiin. 

Neoen (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, ja Prokon, merkittävä uusiutuviin keskittyvä energiaosuuskunta, ovat antaneet tuulivoimalatoimittaja Nordexille ja urakoitsijana toimivalle Keski-Suomen Betonirakenne Oy:lle ilmoituksen Björklidenin tuulipuiston rakennustöiden aloittamisesta. Närpiöön läntisellä Pohjanmaalla rakentuva tuulipuisto koostuu seitsemästä Nordexin tuulivoimalasta, joiden yhteenlaskettu teho on 40,4 MW. Se liitetään Brännasin sähköasemaan 7 kilometrin pituisella 110 kilovoltin maakaapelilla. Tuulipuiston on määrä aloittaa toiminta täydellä teholla vuoden 2024 toisella neljänneksellä. 

Hanketta tukee tammikuussa 2022 allekirjoitettu kymmenvuotinen sähkönostosopimus, jonka mukaan Equinix, maailman johtava digitaalisten infrastruktuuripalvelujen tuottaja, sitoutuu ostamaan 85 prosenttia tuulipuiston vihreästä energiasta ja alkuperätakuista. Sähkönostosopimus syntyi Equinixin järjestämän kilpailutuksen tuloksena. Kilpailutus koski uusiutuvan energian hankintaa yrityksen Suomen toimintoihin. Sopimus on osittain sidottu markkinahintoihin. Valmistuttuaan Björklidenin tuulipuisto tuottaa kilpailukykyisesti hinnoiteltua sähköä ja tukee samalla Equinixin globaalia sitoumusta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä. 

Neoen omistaa hankkeesta 80 prosentin osuuden, ja loput 20 prosenttia omistaa Prokon, joka on toinen hankkeen kehittäjistä Neoenin ohella. Tuulipuisto sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Hedetin tuulipuistosta (81 MW, otettu käyttöön vuoden 2020 alussa), joka sekin on Neoenin ja Prokonin yhteisesti omistama ja liitetty Brännasin sähköasemaan. Björkliden ja rakenteilla oleva Mutkalammin 404 MW:n tuulipuisto sekä Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), ensimmäinen Suomen sähköverkkoon liitetty itsenäinen suurtehoakkuvarasto, vahvistavat Neoenin asemaa yhtenä maan johtavista ja nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian tuottajista, jolla on Suomessa yli 550 MW kapasiteettia toiminnassa tai rakenteilla. 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: ”Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Björklidenin tuulipuiston rakentaminen alkaa ennakoitua aikaisemmin. Haluamme kiittää paikallisia yhteisöjä ja Närpiön kaupunkia siitä tuesta ja luottamuksesta, jota he ovat meitä kohtaan osoittaneet. Olemme ylpeitä voidessamme tämän suurenmoisen hankkeen myötä edistää aktiivisesti Suomen energiaomavaraisuutta ja parantaa kilpailukykyä sekä auttaa saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.” 

Prokon Suomen maajohtaja Jakob Kjellman: ”Björklidenin tuulipuiston rakennusvaiheen käynnistyminen on pitkäaikaisen pyrkimyksen huipentuma. Se osoittaa, että maanomistajat ja Prokon voivat jakaa yhteisen vision ja että on mahdollista toimia yhdessä paikallistasolla uusiutuvan energian ja siten kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.” 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n saksalaisen emoyhtiön Prokon Regenerative Energien eG:n toimitusjohtaja Henning von Stechow: ”Prokon ja Neoen yhdistävät jälleen voimansa Björkliden-hankkeessa. Ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu vain globaalisti ja yhteistyöllä. Yhdessä Neoenin kanssa todistamme jälleen kerran, että sähkönostosopimukset ovat toimiva tapa toteuttaa vihreän energian hankkeita ilman valtion tukia.” 

Neoenin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Xavier Barbaro: ”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan Björklidenin rakentamisen ja vauhdittamaan kehitystämme Suomessa. Haluan onnitella tiimijämme hyvästä työstä ja sitoutumisesta sekä kiittää Prokonin tiimiä. Olemme ylpeitä saadessamme olla aktiivisesti tukemassa Suomen uusiutuvan energian visiota, joka on yksi Euroopan kunnianhimoisimmista. Suomi on yksi nopeimmin kasvavista toimintamaistamme. Merkittävän kasvupotentiaalinsa ansiosta se on avainasemassa strategiassamme ja tukee aktiivisesti 10 GW:n tavoitteemme saavuttamista vuoteen 2025 mennessä.”