Back
Pariisi ja Helsinki, 9 August 2022
Neoen ja Prokon allekirjoittivat toisen sähkönostosopimuksen Equinixin kanssa vähintään 42 MW:n tuulienergiasta Suomessa 
  • Neoen ja Prokon toimittavat Equinixille 80 prosenttia rakennettavan Lumivaaran tuulipuistonsa vihreästä energiasta ja alkuperätakuista 
  • Lumivaaran kokonaiskapasiteetti tulee olemaan vähintään 53 MW
  • Lumivaaran rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2025
  • Equinixin kanssa tehty sähkönostosopimus (PPA) on kymmenvuotinen, ja se on osittain sidottu markkinahintoihin 
  • Kyseessä on Neoenin kahdeksas Suomessa vuoden 2018 jälkeen ja toinen Equinixin kanssa solmittu vihreän sähkön ostosopimus 
  • Lumivaara on Neoenin neljäs tuulipuisto Suomessa, ja se nostaa yhtiön kapasiteetin Suomessa noin 600 MW:iin 

Neoen (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, ja Prokon, merkittävä uusiutuviin keskittyvä energiaosuuskunta, ilmoittavat allekirjoittaneensa uuden sähkönostosopimuksen (PPA) maailman johtavan digitaalisten infrastruktuuripalvelujen tuottajan Equinixin kanssa. Sopimus koskee vihreän energian ostoa Suomessa vähintään 42 MW:n edestä. Tämä on toinen PPA-sopimus, jonka Neoen ja Prokon ovat solmineet Equinixin kanssa, ja se koskee uusiutuvan energian toimittamista Equinixille, jolla on Suomessa viisi International Business Exchange (IBX) -datakeskusta. 

Kymmenvuotisen sopimuksen mukaan Equinix ostaa 80 prosenttia uuden Lumivaaran tuulipuiston vihreästä energiasta ja alkuperätakuista. Kainuun Hyrynsalmelle sijoittuva Lumivaaran tuulipuisto käsittää yhdeksän tuulivoimalaa, ja sen kokonaiskapasiteetti tulee olemaan vähintään 53 MW. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2025. Neoen omistaa hankkeesta 80 prosentin osuuden, ja loput 20 prosenttia omistaa hankkeen alkuperäinen kehittäjä Prokon. 

Equinixin kanssa solmittu vihreän energian sopimus on osittain sidottu markkinahintoihin. Kyseessä on Neoenin kahdeksas yritysasiakkaan kanssa solmittu PPA-sopimus Suomessa vuoden 2018 jälkeen. Tämä osaltaan kertoo siitä, että merkittävät kansainväliset yritykset haluavat tehdä yhteistyötä Neoenin kanssa. Equinix on maailman ensimmäinen datakeskusyritys, joka on asettanut tavoitteekseen käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Tavoitteesta 95 prosenttia saavutettiin vuonna 2021. Samana vuonna  Equinix laajensi ilmastositoumuksiaan sisällyttämällä niihin tieteellisiin kriteereihin perustuvan tavoitteen sekä tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius kaikessa toiminnassa vuoteen 2030 mennessä. Tämän uusiutuvaa energiaa koskevan PPA-sopimuksen myötä Equinixin pitkäaikaisten sopimusten alainen kokonaiskapasiteetti nousee maailmanlaajuisesti 297 MW:iin. 

Prokon, merkittävä uusiutuvan energian kehittäjä, on toiminut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, ja sillä on yli 900 MW:n edestä tuulivoimahankkeita pitkälle edenneissä kehitysvaiheissa. Lumivaaran tuulipuisto (53 MW) on tyypillinen esimerkki Prokonin visiosta olla luotettava uusiutuvan energian toimittaja ja kestävän yhteiskunnan edistäjä. 

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 lähtien ja on koonnut laajan portfolion, johon kuuluvat Hedetin tuulipuisto (81 MW) ja Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh akkuvarasto), molemmat jo toiminnassa, sekä vielä rakenteilla olevat Mutkalammin (404 MW) ja Björklidenin (40,4 MW) tuulipuistot. Lumivaaran tuulipuisto (53 MW) vahvistaa Neoenin asemaa yhtenä Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian tuottajista, jolla on jo noin 600 MW kapasiteettia tuotannossa tai rakenteilla. 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: “Haluamme kiittää Equinixia meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Meillä on nyt kahdeksan voimassa olevaa PPA-sopimusta Suomessa, joista kaksi on tehty Equinixin kanssa, mikä korostaa merkittävää rooliamme pyrittäessä kohti hiilineutraaliutta Suomessa. Energiaomavaraisuus on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen, ja siksi olemmekin ylpeitä, että tuulipuistomme eri puolilla maata edistävät Suomen omavaraisuutta.” 

Prokon Suomen maajohtaja Jakob Kjellman: “PPA-sopimuksen solmiminen on merkittävä virstanpylväs Prokonille. Olemme kiitollisia luottamuksesta, jota meille ovat osoittaneet niin yhteistyökumppanimme kuin maanomistajat ja Hyrynsalmen kunta, jotka tukivat Prokonia hankkeen käynnistämisessä vuonna 2016 ja olivat mukana yhteisessä tavoitteessamme kehittää uusiutuvaa energiaa Suomessa.” 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n saksalaisen emoyhtiön Prokon Regenerative Energien eG:n toimitusjohtaja Henning von Stechow: “Yhteistyössä Neoenin kanssa onnistuneesti solmittu sähkönostosopimus on jälleen osoitus siitä, että uusiutuvan energian hankkeet ovat kilpailukykyisiä myös ilman valtion tukia. Lumivaaran kaltaiset hankkeet onnistuvat, kun yhteistyökumppanit käyttävät omia vahvuuksiaan ja toimivat rakentavasti yhdessä. Vain yhdessä voimme edistää maailmanlaajuista energiasiirtymää ja suojella ilmastoa tehokkaasti. Suomi on Prokonille suurten mahdollisuuksien markkina-alue. Meillä on parhaillaan suunnitteilla Suomeen kymmenkunta uutta tuulipuistohanketta, joiden kokonaisteho on jopa 1 000 MW.” 

Equinixin Suomen maajohtaja Sami Holopainen: “Suomesta on nopeasti tulossa maailman johtava kestävän kehityksen maa, ja Equinix on ylpeä omasta merkittävästä roolistaan tässä tarinassa. Olen iloinen voidessani allekirjoittaa tämän toisen sähkönostosopimuksemme Neoenin ja Prokonin kanssa. Vasta viime vuoden joulukuussa allekirjoitimme sopimuksen yli 30 MW:n ostamisesta Björklidenin tuulipuistosta. Kasvattamalla uusiutuvan energian kokonaisostomääränsä yli 75 MW:iin Suomessa Equinix osoittaa jälleen olevansa edelläkävijä uusiutuvan energian tukemisessa. Samalla yhtiö vahvistaa sitoutumistaan kestävämpään sähköntuotantoon ja ottaa merkittävän askeleen kohti tavoitettamme olla maailmanlaajuisesti ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.”