Back
Joensuu ja Helsinki, 3 October 2022
Joensuuhun suunnitellaan aurinkovoimahanketta – Neoen ja Joensuun kaupunki solmineet vuokrasopimuksen 
  • Joensuun kaupunki ja Neoen ovat solmineet vuokrasopimuksen Biotien yritysalueella sijaitsevasta noin 110 hehtaarin alueesta
  • Seuraavaksi selvitetään alueen soveltuvuus teollisen mittakaavan aurinkovoimalalle 
  • Toteutuessaan aurinkovoimala tukee Hiilineutraali Joensuu 2025 tavoitteita sekä Itä-Suomen energiaomavaraisuutta

Neoen (ISIN: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, suunnittelee aurinkosähkön tuotantolaitosta Biotien yritysalueelle Joensuuhun. Neonin ja Joensuun kaupungin tekemä vuokrasopimus käsittää kaiken kaikkiaan noin 110 hehtaarin kokoisen alueen. 

Alueeseen kuuluu muun muassa entistä kaatopaikkamaata, joka on sittemmin maisemoitu. Tällaisen maan hyödyntäminen on rajallista, mutta aurinkopuistolle alue soveltuu. Alustavien selvitysten mukaisesti alueen etuina ovat hyvä aurinkoresurssi yhdistettynä erinomaisiin sähkönsiirtomahdollisuuksiin. Alueella on tehty alustavat maaperä- ja rakennettavuusselvitykset vuoden 2022 aikana. Luvitusprosessi tapahtuu 2022-2023, jolloin tehdään myös tarkat selvitykset alueen soveltuvuudesta aurinkovoimatuotantoon.

Biotien yritysalueelle on rakentumassa uuden sukupolven energiateollisuuden keskittymä. Neoenin aurinkovoimahankekehityksen lisäksi Biotien yritysalueelle on paraikaa rakenteilla Joensuun Biocoal Oy:n torrefioitua biomassaa valmistava laitos. Torrefioitu biomassa korvaa kivihiilen käyttöä esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudessa. Lisäksi alueen viimeisimpiin investointiuutisiin kuuluu Savon Voima Oy:n ja P2X Solutionsin esiselvitysvaiheessa oleva korkean jalostusasteen vihreän vedyn laitos.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 lähtien ja sillä on tällä hetkellä yli 550 MW tuulivoima- ja akkuvarastokapasiteettia tuotannossa tai rakenteilla. Tähän sisältyy Mutkalammin tuulipuisto (404 MW), jonka osuus Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta tulee olemaan lähes 2 %. 

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen: “Kyseessä on erittäin merkittävä investointi, joka toteutuessaan tukee erinomaisella tavalla Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitetta ja lisää Itä-Suomen energiantuotannon omavaraisuutta. Rakennusvaihe tuo paljon mahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Toki myös valmiissa aurinkopuistossa tehdään monenlaista huolto- ja valvontatyötä, joten työllisyysvaikutukset ovat kaiken kaikkiaan hyvät”. 

Business Joensuun palvelujohtaja Pauliina Pikkujämsä: “Aurinkosähkön tuotanto tulee entisestään vahvistamaan alueella toimivien yritysten synergiaa ja avaa mahdollisuuksia uusiin jatkoinvestointeihin ja uusien yritysten sijoittumiseen alueelle. Haluamme tukea ja auttaa Neoenia tämän hienon hankkeen kehittämisessä ja varmistamisessa.” 

Neoenin projektijohtaja Arto Hirvonen: ” Maanvuokrasopimuksen on hankekehityksen alku. Tästä eteenpäin keskitymme tarkkoihin tutkimuksiin alueella. solmiminen Tutkimme muun muassa maaperää, rakennettavuutta, ympäristövaikutuksia sekä verkkoyhteyksiä. Näin voimme kehittää parhaan mahdollisen hankkeen sekä minimoida sen vaikutukset ympäristöön, huomioiden esimerkiksi biodiversiteettiin liittyvät asiat. Toteutuessaan kyse on kymmenien miljoonien investoinnista kotikaupunkiini Joensuuhun, eli piristävä vaikutus myös kaupungin taloutta ajatellen.” 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: “Haluan kiittää Joensuun kaupunkia ja Business Joensuuta meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Neoenilla on tällä hetkellä Suomessa yli 550 MW tuotantokapasiteettia tuotannossa ja rakenteilla, joka muodostuu tuulivoimasta ja sähkövarastosta. Meillä on yli 2,7 GW aurinkovoimaa tuotannossa tai rakenteilla kymmenessä maassa, joten meillä on syvällistä osaamista aurinkovoimasta ja uskomme vahvasti, että aurinkovoimalla on isoja mahdollisuuksia Suomessa. Olemme ylpeitä, että voimme Joensuun tuella kehittää hanketta, joka saattaa olla yksi ensimmäisiä teollisen mittakaavan aurinkopuistohankkeita Suomessa.”