Back
Helsinki ja Pariisi, 8 April 2021
Neoen hankki rahoituksen Suomen suurimpaan tuulivoimapuistoon (404 MW) MEAG:lta

Neoen on saanut päätökseen Mutkalammen tuulivoimapuiston rahoituksen. Mutkalampi tulee olemaan 404 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin tuulivoimapuisto.

Puistosta tulee myös Neoenin suurin tuulivoimahanke maailmanlaajuisesti.

Suurin osa Mutkalammen tuottamasta sähköstä myydään Googlelle, Heinekenille, Philipsille, Signifylle ja Nobianille (entinen Nouryon) kymmenvuotisilla, yhteensä 251 megawatin sähkönmyyntisopimuksilla.

Hankkeen omistaa kokonaisuudessaan Neoen, ja sitä rahoittaa senior -lainalla MEAG, joka on osa Munich Re -yhtiötä.

Hedetin tuulivoimapuiston (81 MW), Yllikkälän akkuvaraston (30 MW / 30 MWh) ja Mutkalammen tuulivoimapuiston (404 MW) myötä Suomesta tulee tuotantokapasiteetiltaan Neoenin kolmanneksi merkittävin maa (515 MW).

Neoen (ISIN-koodi: FR0011675362, muistitekninen koodi: NEOEN), yksi maailman merkittävimpiä ja dynaamisimpia itsenäisiä uusiutuvan energian tuottajia, on saanut päätökseen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Mutkalammen 404 megawatin tuulivoimapuiston rahoituksen.

Neoenin sataprosenttisesti omistamasta Mutkalammesta tulee Suomen suurin tuulivoimapuisto. Hanke rahoitetaan Neoenin omista varoista sekä 290 miljoonan euron suuruisella etuoikeutetulla senior -lainalla. Lainan myöntää saksalainen institutionaalinen omaisuudenhoitoyhtiö MEAG, joka on osa Munich Re -yhtiötä.

MEAG toimii vakuutusyhtiö ERGOn, MEAGin kautta toimivien institutionaalisten sijoittajien sekä useiden MEAGin hallinnoimien sijoitusrahastojen puolesta. Ruotsalainen SEB-pankki on puolestaan myöntänyt 38 miljoonan euron suuruisen arvonlisäveron rahoitusvälineen. Hankkeeseen sijoitettujen varojen kokonaissumman on arvioitu olevan 478 miljoonaa euroa, kun rahoituskustannuksia ei oteta huomioon.

Mutkalammen tuulivoimapuiston tuottaman sähkön myynnin turvaa pääasiassa viisi kymmenvuotista energianmyyntisopimusta: Googlen kanssa vuonna 2019 tehty 125 megawatin sopimus sekä neljän suuren alankomaalaisen yrityksen (Heineken, Philips, Signify ja Nobian) muodostaman konsortion kanssa vuonna 2020 allekirjoitettu, yhteensä 126 megawatin sopimus.

Energiantuotanto käynnistetään kaksivaiheisesti. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus alkaa vuoden 2022 lopussa ja toisen vaiheen vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Suunnittelu-, hankinta- ja rakennussopimus (EPC-sopimus) on tehty Vestasin kanssa. Puisto tulee koostumaan 69 eritehoisesta turbiinista tuotannon maksimoimiseksi ja samalla esteettisen haitan sekä melun minimoimiseksi. Alueen valmistelutyöt on jo aloitettu. Valmistuttuaan Mutkalammen tuulivoimapuisto tulee tuottamaan noin 2 % Suomen vuosittaisesta sähköntuotannosta.

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen kertoo: ”Olemme erittäin iloisia siitä, että Mutkalammen rahoitus on nyt varmistettu ja siten tärkeä etappi saavutettu. Neoen on jo nyt yli 500 megawatillaan yksi Suomen suurimmista ja innovatiivisimmista uusiutuvan energian toimijoista. Paikallisuutemme ja Miika Pillin johtaman suomalaisen kehitystiimimme dynaamisuuden ansiosta voimme jatkossakin tehdä osamme sen eteen, että kansallinen hiilineutraaliustavoite saavutetaan vuonna 2035.”

Neoenin toimitusjohtaja Xavier Barbaro lisää: ”Olemme ylpeitä hyvin nopeasta kasvustamme Suomessa, josta tulee kolmanneksi suurin sähköntuottajamaamme, ja esitän onnitteluni Suomen tiimillemme. Meillä on myös ilo tällä ensimmäisellä MEAG:n rahoittamalla hankkeella monipuolistaa rahoituslähteitämme ja tarjota uuden tyyppisille lainoittajille mahdollisuus olla mukana uusiin energiamuotoihin siirtymisessä. Mutkalammen tuulivoimapuisto kertoo myös kyvystämme laajentaa asiakaspohjaamme teollisuusyhtymiin sekä