Back
Pariisissa, 3 July 2020
Neoen ottaa käyttöön Hedetin tuulipuiston, joka tuottaa Googlelle vihreää sähköä

Hedetin tuulipuisto on teholtaan 81 megawattia, ja se tuottaa uusiutuvaa ja kilpailukykyistä sähköä Googlen palvelinkeskuksen tarpeisiin Haminassa

Hedet on Neoenin ensimmäinen tuotannossa oleva tuulipuisto Suomessa ja tukee näin Neoenin tavoitetta saavuttaa merkittävä asema uusiutuvan energian tuottajana Suomessa

Neoen valmistelee parhaillaan toista Suomeen sijoittuvaa tuulivoimahankettaan rakennusvaiheeseen. Mutkalammin hankkeen kokonaisteho on 250 megawattia ja Google ostaa siitä 130 megawattia

Hieman ennen Hedetin tuulipuiston käyttöönottoa Neoen ilmoitti Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston, Yllikkälä Power Reserve Onen, rakentamisen aloittamisesta Suomessa. Varastointiyksikön kapasiteetti on 30 MW / 30 MWh, ja sen tarkoituksena on tukea sähköverkon vakautta

Neoen (ISIN-koodi: FR0011675362, muistitekninen koodi: NEOEN), joka kuuluu maailman johtaviin itsenäisiin uusiutuvan energian tuottajiin, kertoo Närpiössä sijaitsevan Hedetin tuulivoimapuiston siirtyvän rakennusvaiheesta tuotantoon. Yhtiö omistaa projektin osakkeista 80 prosenttia, ja loput 20 prosenttia omistaa Prokon Finland.

Google ostaa ostosopimuksen mukaisesti kaiken Hedetin tuottaman sähkön kymmeneksi vuodeksi. Sähkö käytetään Googlen Haminassa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa.

Tuulipuistossa on 18 Nordex N149 -tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 4,5 megawattia. Hankkeen rahoittajat, saksalainen KfW Ipex ja ruotsalainen SEB, ovat myöntäneet tuulipuistolle 66,5 miljoonan euron lainan.

Projektin investoinnin kokonaiskustannukset ovat 85,4 miljoonaa euroa ilman rahoituskustannuksia.

”Hedet on Neoenille tärkeä hanke, ja sen kaupallisen käytön aloittaminen on merkittävä vaihe toiminnallemme Suomessa. Haluamme kiittää lämpimästi Googlea, Närpiön kuntaa, kumppaniamme Prokonia, urakoitsijoita ja kaikkia paikallisia sidosryhmiä, kuten Ylimarkun asukkaita ja EPV Alueverkko Oy:tä, jotka ovat auttaneet meitä saattamaan tämän projektin loppuun”, toteaa Neoenin Euroopan, Afrikan ja Karibian aluejohtaja Christophe Desplats-Redier.

”Olemme hyvin ylpeitä Hedetin tuulipuiston käyttöönotosta, onhan kyseessä Neoenin ensimmäinen tuotantovaiheen saavuttanut hanke Suomessa. Pitkäjänteisenä sijoittajana ja sähköntuottajana Neoen auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Kehitämme aktiivisesti muitakin projekteja Suomessa noudattaen yhtä tiukkoja laatukriteereitä ja tehden tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa”, jatkaa Neoenin toimitusjohtaja Xavier Barbaro.