Back
Paris, 11 December 2020
Neoen ingår ett avtal om försäljning av 126 MW vindkraftsel i Finland med Heineken, Philips, Signify och Nouryon

  • Neoen har tillsammans med ett konsortium bildat av Heineken, Philips, Signify och Nouryon tecknat ett avtal om försäljning av 126 MW vindkraftsel för en period av 10 år
  • Elen kommer att produceras av den framtida vindkraftparken i Mutkalampi (Finland) som redan har ett avtal om leverans av 125 MW1 som ingåtts med Google i september 2019
  • Parkens totala kapacitet som till en början planerades till 250 MW kommer att utökas till 404 MW, vilket innebär att den blir en av Finlands största
  • Tillsammans med vindkraftparken i Hedet (81 MW) och batterianläggningen Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh) kommer Neoens installerade kapacitet i Finland att överstiga 500 MW

Neoen (ISIN: FR0011675362, kortnamn: NEOEN), en av världens största och mest dynamiska producenter av förnybar energi, tillkännager undertecknandet av ett nytt avtal om försäljning av grön el med ett konsortium bildat av Heineken, Philips, Signify och Nouryon.

Avtalet som slutits för en period på 10 år gäller en effekt på 126 MW. Elen och ursprungsgarantierna enligt avtalet kommer att produceras av den kommande vindkraftparken i Mutkalampi i Finland, som utvecklats tillsammans med Prokon och som ägs av Neoen.

Mutkalampi ligger i mellersta och norra Österbotten i västra Finland. Den ursprungligen planerade totala effekten på 250 MW från parken i Mutkalampi kommer att utökas till 404 MW, vilket innebär att parken blir en av Finlands största. Med denna nya vindkraftpark kommer Neoens installerade kapacitet i Finland att överstiga 500 MW.

Leverans enligt avtalet om försäljning av el som ingåtts med Heineken, Philips, Signify och Nouryon beräknas starta under tredje kvartalet 2023. Vindkraftparken i Mutkalampi som redan har Google som kund kommer därmed att leverera el till fem stora, internationella företag, vilket är en innovativ struktur för Corporate PPA på den finländska marknaden.

Xavier Barbaro, styrelseordförande och VD för Neoen förklarar: ”Efter att tidigare ha tecknat två avtal om försäljning av el till Google i Finland, är vi glada att än en gång kunna visa på konkurrenskraften hos vårt utbud av vindkraft i Finland. Det nya avtalet med ett konsortium bestående av fyra stora nederländska koncerner innebär att vi kan utvidga vår industriella kundbas, samtidigt som vi visar på vår kapacitet att ingå paneuropeiska avtal. Vi är övertygade om den mycket höga tillväxtpotentialen inom förnybar energi i Finland och vi kommer mycket aktivt att fortsätta vår utveckling där, både för att nå landets mål för koldioxidneutralitet fram till 2035 och även till förmån för alla våra europeiska kunder.”