11.12.2020
Neoen ingår ett avtal om försäljning av 126 MW vindkraftsel i Finland med Heineken, Philips, Signify och Nouryon
Lue lisää
11.12.2020
Neoen solmi 126 megawatin tuulivoimasähkön myyntisopimuksen Suomessa Heinekenin, Philipsin, Signifyn ja Nouryonin kanssa
Lue lisää
03.07.2020
Neoen driftsätter vindkraftspark på Hedet som kommer att förse Google med grön el
Lue lisää
03.07.2020
Neoen ottaa käyttöön Hedetin tuulipuiston, joka tuottaa Googlelle vihreää sähköä
Lue lisää
09.06.2020
Neoen rakentaa Suomeen Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston
Lue lisää
09.06.2020
Neoen bygger Nordens största batteribaserade energilagringsanläggning i Finland
Lue lisää