Saartennokka

finland
Mynämäki, Varsinaissuomi
Sijainti
Power
100 MW
Alustava kapasiteetti (arvio)
Hectares
1 600
Hankealueen koko (arvio)