Saartennokka

finland
Mynämäki, Varsinaissuomi
Läge
Power
100 MW
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
1 600
Projektområdets storlek (uppskattning)