Nakkila

finland
Nakkila, Satakunta
Sijainti
Power
80 MW + 5-20 MW sähkönvarastointia
Alustava kapasiteetti (arvio)
Hectares
110
Hankealueen koko (arvio)