Nakkila

finland
Nakkila, Satakunta
Läge
Power
80 MW + 5-20 MW ellagring
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
110
Projektområdets storlek (uppskattning)