Back
Paris och Helsingfors, 9 August 2022
Neoen och Prokon tecknar ett andra PPA-avtal med Equinix i Finland för produktion av minst 42 MW vindenergi 
  • Neoen och Prokon kommer att förse Equinix med 80 % av den gröna energin och ursprungsgarantier som ska produceras av deras framtida vindkraftspark i Lumivaara 
  • Lumivaara kommer att ha en total kapacitet på minst 53 MW 
  • Byggnationen är planerad att påbörjas 2023, och driftsättningen kommer att ske i början av 2025 
  • Kraftköpsavtalet (PPA) med Equinix löper på 10 år och är delvis indexerat till marknadspriser 
  • Det är det åttonde gröna PPA-avtal Neoen har skrivit på i Finland sedan 2018 och det andra med Equinix 
  • Lumivaara blir Neoens fjärde vindkraftspark i Finland, vilket ökar företagets kapacitet i landet till cirka 600 MW 

Neoen (ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av uteslutande förnybar energi, och Prokon, ett stort kooperativ för förnybar energi, tillkännager undertecknandet av ett nytt kraftköpsavtal (PPA) med Equinix, världens företag inom digital infrastruktur, för att tillhandahålla minst 42 MW grön energi i Finland. Detta är det andra PPA-avtal som Neoen och Prokon har undertecknat med Equinix, som har fem International Business Exchange (IBX) datacenter i Finland. 

Enligt det 10-åriga avtalet kommer Equinix att köpa 80 % av den gröna energin och ursprungsgarantier som ska produceras av den nya vindkraftsparken Lumivaara. Beläget i den finska kommunen Hyrynsalmi, i centrala Kajanaland, kommer Lumivaara att omfatta nio vindkraftverk med en total kapacitet på minst 53 MW. Bygget är planerat att påbörjas 2023, med driftsättning i början av 2025. Neoen äger 80 % av projektet, resterande 20 % ägs av Prokon, den ursprungliga utvecklaren av projektet. 

Kontraktet om grön energi som tecknats med Equinix är delvis indexerat till marknadspriser. Det är Neoens åttonde PPA-avtal med företag i Finland sedan 2018, ett bevis på företagets attraktionskraft för betydande internationella företag som Equinix, det första datacenterföretaget i världen som satt upp ett mål om 100 % förnybar energi och som uppnådde 95 % förnybar energi globalt år 2021. Equinix utökade också omfattningen av sina klimatåtaganden 2021 till att inkludera både ett validerat vetenskapsbaserat mål och ett mål att nå klimatneutralitet i sin verksamhet år 2030. Detta senaste PPA-avtal för förnybar energi bringar Equinix totala kapacitet under långtidskontrakt globalt till 297 MW. 

Prokon har varit verksamt i Finland sedan 2011, med en utvecklingsportfölj för vindkraftprojekt på över 900 MW i avancerade utvecklingsstadier. Vindkraftparken Lumivaara (53 MW) är förkroppsligandet av Prokons vision – en av landets ledande utvecklare av förnybar energi – att vara en pålitlig partner för att leverera förnybar energi till ett hållbart samhälle. 

Neoen har verkat i Finland sedan 2018 och har byggt upp en stor portfölj av tillgångar, inklusive vindkraftsparken Hedet (81 MW) och Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh batterilagring), båda i drift, samt vindkraftsparkerna Mutkalampi (404 MW) och Björkliden (40,4 MW), som för närvarande är under uppbyggnad. Lumivaara vindkraftpark (53 MW) bekräftar Neoens status som en av landets ledande och snabbast växande producenter av förnybar energi, med cirka 600 MW säker kapacitet i landet. 

Jerri Loikkanen, verkställande direktör för Neoen Finland: “Vi vill tacka Equinix för deras fortsatta förtroende. Vi har nu åtta PPA-avtal i Finland, varav två med Equinix, och detta belyser vår viktiga roll i arbetet för koldioxidneutralitet i landet. Eftersom energioberoende aldrig har varit mer aktuellt i Finland än nu, är vi stolta över vårt bidrag till Finlands självständighet genom våra vindkraftsparker över hela landet.” 

Jakob Kjellman, chef för Prokon Finland: “Att underteckna detta PPA-avtal är en viktig milstolpe för Prokon. Vi är oerhört tacksamma för det förtroende vi har fått, inte bara av våra affärspartner utan också av markägarna och Hyrynsalmi kommun, som stöttade Prokon i att initiera projektet 2016 och som följt Prokon i vårt gemensamma arbete för att utveckla förnybar energi i Finland.” 

Henning von Stechow, VD för Prokon Regenerative Energies eG, det tyska moderbolaget till Prokon Wind Energy Finland Oy: “Det framgångsrika PPA-avtalet i partnerskap med Neoen är ytterligare ett bevis på att projekt för förnybar energi är konkurrenskraftiga, även utan statliga subventioner. Projekt som Lumivaara är framgångsrika när partner använder sina respektive kompetenser på ett målinriktat sätt och arbetar konstruktivt tillsammans. Endast tillsammans kan vi främja energiomställningen över hela världen och skydda klimatet effektivt. Finland är en marknad med hög potential för Prokon. Vi planerar för närvarande cirka tio ytterligare vindkraftsprojekt i Finland, med en total effekt på upp till 1 000 MW.” 

Sami Holopainen, verkställande direktör för Finland på Equinix: “Finland håller snabbt på att bli världsledande inom miljömässig hållbarhet och på Equinix är vi stolta över att spela en viktig roll här. Det gläder mig att teckna vårt andra PPA-avtal med Neoen och Prokon, snabbt efter det avtal vi slöt i december förra året om att ta över 30 MW från deras vindkraftpark Björkliden. Genom att höja vårt totala inköp av förnybar energi till över 75 MW i Finland, leder Equinix återigen vägen i sitt stöd till industrin för förnybar energi, bekräftar sitt engagemang för mer hållbar kraftproduktion och tar ytterligare ett viktigt steg mot att uppfylla vårt löfte att bli klimatneutrala globalt senast 2030.” 

Xavier Barbaro, VD och styrelseordförande i Neoen: “Jag skulle vilja gratulera våra team i Finland för denna nya prestation. Vi är stolta över att fortsätta utöka vår tillgångsportfölj i Finland, redan vårt tredje största land. Detta nya kontrakt visar ytterligare på vår förmåga att leverera värde för företag som Equinix, som vill säkra ett utbud av konkurrenskraftig, lokal förnybar energi. PPA-avtal med företag är ett av de största tillväxtområdena för vårt företag i Europa och i resten av världen och kommer att vara en viktig del av vårt mål på 10 GW i drift eller under uppbyggnad i slutet av 2025.”