Back
Paris och Helsingfors,, 10 January 2022
Neoen och Prokon tecknar elköpsavtal med Equinix om minst 30 MW vindkraft i Finland
  • Neoen och Prokon kommer att leverera 85 procent av den gröna energin och ursprungsgarantier från sin nya vindkraftspark i Björkliden till Equinix Björkliden vindkraftsparks kapacitet blir minst 35 MW Byggnationen av Björkliden är planerad att påbörjas 2023, med driftsättning 2024
  • Detta innovativa elköpsavtal löper över 10 år och är delvis indexerat till marknadspriser
  • Detta är det sjunde inköpsavtalet för grön el som Neoen har tecknat i Finland sedan 2018
  • Björkliden kommer att bli Neoens tredje vindkraftspark i Finland och ge koncernen en installerad kapacitet på över 500 MW vilket befäster Neoens position som en av landets mest dynamiska producenter av förnybar energi

Neoen (ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN), en av världens ledande renodlade producenter av förnybar energi, tillkännager undertecknandet av ett elköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA) för minst 30 MW grön energi. Detta PPA är resultatet av ett vunnet anbudsförfarande från Equinix, världsledande inom digital infrastruktur or -tjänster, om att tillhandahålla förnybar energi till företagets datacenter i Finland.


Equinix kommer under avtalet att köpa 85 procent av den gröna energin och ursprungsgarantierna som produceras på Björklidens vindkraftspark i Finland. Avtalets löptid är 10 år. Vindkraftparken är belägen i Närpes kommun i västra Österbotten och kommer att ha sju vindkraftverk med en total kapacitet på minst 35 MW. Neoen äger 80 procent av aktierna i projektet som utvecklas gemensamt med Prokon, ägare av resterande 20 procent. Byggstart är planerad till 2023, och driftsättning kommer att ske 2024.


Det innovativa elköpsavtalet är delvis indexerat till marknadspriser. Detta är Neoens sjunde gröna elavtal i Finland sedan 2018, vilket är en bekräftelse på företagets attraktionskraft hos ett växande utbud av kunder, i synnerhet stora företag som Equinix som är en del1 av RE100-initiativet. Equinix var det första företaget i datacenterbranschen som satte upp mål under initiativet Science Based Targets (SBT) och åtog sig globalt för koldioxidneutralitet till 2030.

Björkliden ligger bara några kilometer från Neoens vindkraftsparken Hedet som har en kapacitet på 81 MW och togs i drift i början av 2020. Efter Hedet och vindkraftsparken Mutkalampi som för närvarande är under uppförande och som kommer att ha en kapacitet på 404 MW, kommer detta att bli Neoens tredje vindkraftspark i Finland. Björkliden befäster Neoens position som en av landets ledande och snabbast växande energiproducenter, med över 500 MW i drift eller under byggnation i landet.

Sami Holopainen, verkställande direktör för Equinix Finland, berättar: ” Det är viktigt att företag arbetar tillsammans för att göra den globala ekonomins digitala fotavtryck så hållbart som möjligt. På Equinix har vi åtagit oss att på långsikt använda 100 % ren och förnybar energi i alla våra mer än 235 datacenter runt om i världen. Med stöd av Neoen och Prokon är vi ett steg närmare vårt mål att vara koldioxidneutrala år 2030.”

Jerri Loikkanen, verkställande direktör för Neoen Finland, berättar: ”Vi är glada över att se globala
företag som Equinix engagera sig för finsk vindkraft och det är en ära att de har valt Neoen som leverantör av förnybar energi till de fem ledande datacenter som Equinix driver i landet. Neoens sjunde långvariga elköpsavtal i Finland är en bekräftelse på vår viktiga roll när det gäller att bidra till landets koldioxidneutralitet.”

Xavier Barbaro, VD och ordförande för Neoen berättar: ”Jag vill gratulera våra team i Finland till att ha vunnit detta anbudsförfarande. Vi är glada över att kunna fortsätta att öka vår närvaro i Finland, som nu är vårt tredje viktigaste land. Den nya vindkraftsparken i Björkliden visar vår förmåga att vinna anbud från företag som Equinix, som vill säkra sin försörjning av förnybar energi. Detta är ett bevis på det växande antalet stora företag som förlitar sig på Neoen på en marknad, som är ett av de största tillväxtområdena för vårt företag.”

(1) Den icke-statliga organisationen RE100 grundades under klimatveckan 2014 i New York och är en del av koalitionen We Mean Business som leds av The Climate Group i samarbete med Carbon Disclosure Project (CDP). Syftet är att föra samman internationella företag som har åtagit sig att så snart som möjligt (senast 2050) övergå till 100 procent förnybar energi. Dess främsta mål är att påskynda våra elnäts övergång till ren energi.