Back
Paris, 3 July 2020
Neoen driftsätter vindkraftspark på Hedet som kommer att förse Google med grön el
  • Med en kapacitet på 81 MW kommer vindkraftsparken på Hedet att förse Googles finska datacenter i Hamina med förnybar, avkarboniserad och konkurrenskraftig el
  • Driftsättningen av vindkraftsparken på Hedet är en följd av Neoens tillkännagivande att de startar byggandet av Nordens största batterianläggning, Yllikkälä Power Reserve One, med en kapacitet på 30 MW / 30 MWh och med syfte att stärka elnätets stabilitet
  • Neoen bekräftar ambitionen att bli en framstående aktör inom förnybar energi i Finland och är på väg att slutföra utvecklingen av Mutkalampi-projektet, som också är föremål för ett köpavtal av 130 MW grön el som undertecknats med Google

Neoen (ISIN-kod: FR0011675362, mnemonisk kod: NEOEN), en av de främsta oberoende producenterna av uteslutande förnybar energi och en av de mest dynamiska i världen, tillkännager driftsättningen av vindkraftparken på Hedet, i Närpes, som företaget äger till 80%, tillsammans med Prokon Finland, aktieägare i projektet med 20%. Anläggningen är utrustad med 18 Nordex N149-turbiner med en enhetskapacitet på 4,5 MW. De tyska och svenska affärsbankerna KfW Ipex och SEB har bidragit med en senior skuld på 66,5 miljoner euro för vindkraftparken. Projektets totala investeringskostnad är 85,4 miljoner euro exklusive finansieringskostnader.

Google kommer att köpa all el som produceras på Hedet enligt ett tioårigt avtal. Denna elektricitet kommer att injiceras i samma nätverk från vilket dess finska datacenter levereras idag och gör att centret kan täcka en del av sitt energibehov med förnybar energi.

Christophe Desplats-Redier, regiondirektör för Europa, Afrika och Karibien i Neoen säger: ”Hedet är ett mycket viktigt projekt för Neoen, och starten av dess kommersiella verksamhet är ett viktigt steg för vår aktivitet i Finland. Vi vill varmt tacka Google, Närpes kommun, vår partner Prokon såväl som dess underleverantörer och alla lokala intressenter — invånarna i Overmark och den finska operatören EPV — som hjälpt oss att slutföra projektet.”

Xavier Barbaro, VD och koncernchef för Neoen, fortsätter: ”Vi är väldigt stolta över att kunna driftsätta vindkraftparken på Hedet. Detta projekt gör det möjligt för Neoen att bekräfta sitt engagemang som en långsiktig investerare och operatör som bidrar till energiotransitionen i Finland. Vi är fast beslutna att fortsätta utvecklingen av vår tillgångsbas i landet och vi kommer att genomföra alla våra andra projekt med samma kvalitet och respekt för territorierna.”