Back
Paris, 9 June 2020
Neoen bygger Nordens största batteribaserade energilagringsanläggning i Finland
  • Med en kapacitet på 30 MW/30 MWh kommer Yllikkälä Power Reserve One att vara den första oberoende batterianläggningen med hög kapacitet som ansluts till elnätet i Finland.
  • Landets elförsörjning kommer därmed att kunna dra nytta av fördelarna med snabb lagring för att kompensera för frekvensvariationer.
  • Denna installation av stationära litiumjonbatterier i Finland bekräftar Neoens ställning som en ledande aktör inom kraftnätverk som använder batterier.
  • Efter att ha utvecklat vindkraftparkerna i Hedet och Mutkalampi bekräftar Neoen sin ambition att bli en referens och långsiktig aktör inom förnybar energi i Finland.

Neoen (ISIN: FR0011675362, kortnamn: NEOEN), en av de största och mest dynamiska oberoende producenterna av rent förnybar energi i världen, kommer att bygga en ny kraft- och energilagringsanläggning i Finland, Yllikkälä Power Reserve One, med en effekt på 30 MW och en lagringskapacitet på 30 MWh. Anläggningen kommer att ligga i den sydöstra delen av landet, nära Villmanstrand.

Efter färdigställandet av Hornsdale Power Reserve i Australien, Azur-anläggningen i Frankrike och Albireo Power Reserve i El Salvador, bekräftar denna första installation av stationära litiumjonbatterier i Finland Neoens position som en ledande aktör inom batteribaserade kraftnätverkstjänster,.

Anläggningen kommer att spela en avgörande roll för att garantera stabiliteten i det nationella elsystemet, vilket drivs av Fingrid. Med Yllikkälä Power Reserve One strävar Neoen efter att bli en referensaktör inom frekvensreglering i Finland. Utöver en större tillförlitlighet och optimering av elnätets stabiliseringskostnader kommer anläggningen att underlätta integration av framtida projekt inom förnybar energi.

Yllikkälä Power Reserve One gör det möjligt att tillvarata Finlands stora vindkrafttillgångar och därmed främja utvecklingen mot landets mål om en 50-procentig global konsumtion baserad på förnybar energi fram till 2035.

Christophe Desplats-Redier, Neoens regiondirektör förklarar: ”Jag vill tacka alla som deltagit i utvecklingen av Yllikkälä Power Reserve One, särskilt Fingrid och Villmanstrand kommun som bidrog till att detta innovativa projekt kunde inledas så snabbt. Neoen verkar i Finland sedan 2018 med ett kontor i Helsingfors, och driver redan två vindkraftsanläggningar där man börjat producera elektricitet vid den ena, Hedet. Denna nya investering, den här gången inom energilagring, påvisar vår ambition att bli en referens och långsiktig aktör inom förnybar energi i Finland. Yllikkälä Power Reserve One är ett perfekt exempel på vår unika kunskap, som gör det möjligt att snabbt införa innovativa lösningar över hela världen.”

Xavier Barbaro, styrelseordförande och VD för Neoen, fortsätter: ”Vi är övertygade om den mycket höga tillväxtpotentialen inom förnybar energi i Finland och vi studerar nya utvecklingsmöjligheter i landet. Med våra inledande framgångar i Australien, El Salvador och Frankrike har vi under flera år kunna påvisa hur relevanta våra batterilösningar är för nätverksbalansering. Denna nya investering bevisar också Neoens förmåga att vara en långsiktig partner. Vi stolta över att på ett innovativt sätt bidra till utvecklingen av energilagring i Finland, utöver den utveckling av vindkraftverk vi redan bedriver.”