Back
Helsingfors och Paris, 27 December 2023
Neoen börjar bygga Yllikkälä Power Reserve Two i Finland – batteriet med högst energilagringsförmåga i Norden
  • Neoen har börjat bygga Yllikkälä Power Reserve Two i Villmanstrand, Finland
  • Med en installerat kapacitet på 56,4 MW / 112,9 MWh blir detta det batteri med högst energilagringsförmåga i Norden
  • Yllikkälä Power Reserve Two kommer att ge betydande stöd till det finska elnätet och därmed öka dess säkerhet och tillförlitlighet
  • Batteriet kommer att vara i full drift under första halvåret 2025
  • Detta är Neoens andra batteri i Finland, vilket lyfter Neoens totala lagringskapacitet i landet till 86,4 MW / 142,9 MWh

Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), en av världens ledande producenter av enbart förnybar energi, har givit batterilagringsexperten Nidec avrop om kontraktsstart, vilket markerar byggstart för Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2). Nidec kommer att ha det övergripande ansvaret för byggprojektet och ska leverera batteribehållare, battericeller och växelriktare.

Nordens högsta energilagringsförmåga litiumjonbatteriet med två timmars kapacitet på 56,4 MW / 112,9 MWh kommer att vara placerat i Yllikkälä, nära Villmanstrand centrum och cirka 100 meter från Neoens första stora batteri i Finland, Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh). Det kommer att anslutas till Fingrids transformatorstation i Yllikkälä via en underjordisk kabel. Batteriet planeras vara färdigt för drift under första halvåret 2025. I linje med bolagets utvecklingsmodell äger Neoen 100 % av Yllikkälä Power Reserve Two och kommer att vara den långsiktiga operatören av anläggningen.

Batteriets kapacitet kommer säljas in till Fingrids reservmarknader. Detta kommer att förse Fingrid med kringtjänster som bidrar till att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning, effektivt förbättra elsystemets frekvens och säkerhet samt underlätta integrationen av förnybara energikällor.

Efter vindkraftsparkerna Mutkalampi (404 MW), Hedet (81 MW), Björkliden (40,4 MW), Lumivaara (55,8 MW) och Storbötet (105,4 MW) och Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), förstärker Yllikkälä Power Reserve Two Neoens status som en av landets ledande och snabbast växande producenter av förnybar energi, med över 770 MW i drift eller under uppbyggnad med stöd från så mycket som nio tecknade elköpsavtal. Neoens team i Finland har sin bas i Helsingfors sedan 2018 och i Villmanstrand sedan 2023, och utvecklar flera vind-, sol- och lagringsprojekt över hela landet.

Yllikkälä Power Reserve Two är Neoens tredje batteri i Norden. Företaget är en ledande utvecklare, ägare och operatör av batterier globalt, med en batterilagringsportfölj på 1 489 MW / 3 032 MWh i drift eller under uppbyggnad. Inom denna portfölj finns några av världens största batterier, som till exempel: Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh), Western Downs Battery (270 MW / 540 MWh) och världens första storskaliga batterilager Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh), alla belägna i Australien.

Jerri Loikkanen, Landchef för Finland, säger: ”Jag vill tacka Fingrid och Villmanstrands kommun för deras aktiva stöd. Som pionjär och global ledare inom lagringsområdet är vi mycket glada och stolta över att kunna sjösätta byggnationen av batteriet med högst energilagringsförmåga i Norden. Med mer än 770 MW kapacitet i drift eller under uppbyggnad i Finland i dagsläget, är vi tryggare än någonsin i vårt engagemang för att öka bidraget till vårt lands energioberoende och målet att nå koldioxidneutralitet senast 2035.”

Jukka Ruusunen, Fingrids verkställande direktör, säger: ”Elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå Finlands klimatmål. I och med att elsystemet växer behövs mycket mer flexibilitet för att balansera produktionen och förbrukningen. Batterier är utmärkta källor för snabb flexibilitet. Det är fint att pionjärer som Neoen är aktiva och tillför betydligt mer utbud till Fingrids reservmarknad, vilket hjälper oss balansera produktion och förbrukning i realtid.”

Villmanstrands ställföreträdande stadsdirektör Tuomo Sallinen fortsätter: ”Neoens investeringsbeslut är ytterst betydande för Villmanstrand. Investeringen stöder stadens mål att vara en europeisk pionjär inom förnybar energi, ellagringslösningar samt innovativ affärsverksamhet inom grön elektrifiering.”

Xavier Barbaro, Neoens styrelseordförande och verkställande direktör, sammanfattar: ”Jag vill gratulera och tacka vårt team för det hårda arbete som har gjort det möjligt för oss att påbörja byggnationen av vårt andra stora batteri i Finland. Lagring är en avgörande komponent i energiomställningen, eftersom den möjliggör en högre andel förnybar energi. I Finland, liksom i resten av världen, kommer vi att påskynda utbyggnaden av storskaliga långtidsbatterier i arbetet för en framtid med ren energi.”

Om Neoen

Neoen, grundat 2008, är en av världens ledande oberoende producenter av förnybar energi. Med beprövad expertis inom solkraft, vindkraft och lagring spelar företaget en aktiv roll i energiomställningen genom att producera konkurrenskraftig, grön, lokal energi på fyra kontinenter. Efter en femfaldig ökning de senaste fem åren har företaget en kapacitet i drift och under uppbyggnad på 7,7 GW.

Neoens flaggskeppsprojekt är Frankrikes största solenergipark (300 MWp) i Cestas, Finlands största vindkraftpark (404 MW) i Mutkalampi, ett av världens mest konkurrenskraftiga solkraftverk i Mexiko (El Llano, 375 MWp) och två av världens största storskaliga lagringsanläggningar, båda i Australien: Hornsdale Power Reserve (150 MW/193,5 MWh) och Victorian Big Battery (300 MW/450 MWh).

Neoen är ett företag med snabb tillväxt som siktar på 10 GW i drift eller under uppbyggnad till slutet av år 2025. Neoen är noterat i Fack A på den reglerade Euronext-marknaden i Paris (ISIN-kod: FR0011675362, Ticker: NEOEN) samt på indexen SBF 120 och CAC Mid 60.

För mer information: www.neoen.com och i Finland på svenska: https://finland.neoen.com/sv/

Share