Storbötet 2

finland
Vöyri, Pohjanmaa
Läge
Power
50 MW
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
700
Projektområdets storlek (uppskattning)