Pakaa

finland
Orimattila, Päijät-Häme
Läge
Power
100 MW
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
190
Projektområdets storlek (uppskattning)