Marjaneva

finland
Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaa
Läge
Power
185 MW
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
240
Projektområdets storlek (uppskattning)