Lumivaara

finland
Hyrynsalmi, Kainuu
Läge
Power
55 MW
Preliminär kapacitet (uppskattning)
Hectares
520
Projektområdets storlek (uppskattning)